Velký Rybník

Valná hromada - 24. listopadu

Dovoluji si vás pozvat na pátek 24. listopadu 2017 od 19:00 do restaurace U Páji na valnou hromadu spolku "Sdružení obyvatel a uživatelů Velkého Rybníka a Ruprechtova za záchranu oblasti Velkého Rybníka".

Program valné hromady:

1. Zahájení valné hromady

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu jednání

4. Informace o účetní závěrce za rok 2016

5. Informace o stavu členské základny

6. Informace o činnosti spolku za rok 2017

7. Informace o účetnictví za rok 2017

8. Informace o plánu činnosti na rok 2018

9. Informace o zapojení spolku do dotačních programů v roce 2018

10. Podání žádosti o příspěvek na činnost na rok 2018

11. Přijímání nových členů

12. Diskuze

13. Závěr

Zdeněk Janský

Velkorybnický advent - 2. prosince

Eco-Hiking Europe

Dne 12. října, 2017 se uskutečnilo setkání s místostarostou, panem Zdeňkem Jánským v hospůdce "U Páji".

30 účastníků z 5 zemí, v rámci mezinárodního projektu EU 9. - 13. 10.2017 tentokrát objevuje významné přírodní lokality Krušných hor a okolí.

Úkolem českých studentů bude příprava podkladů pro naučnou stezku v okolí Velkého Rybníka.

ecohikingeurope.webnode.cz


Dětské hřiště Velký Rybník

Díky úspěšnosti podané žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova" se podařilo na pláži na Velkém Rybníku vybudovat nové dětské hřiště, které je součástí projektu "Volnočasového areálu Hroznětín". Podmínkou získání dotace bylo mimo jiné i zapojení spolkového života do projektu realizace dětského hřiště. Od prvních kroků, již při podání žádosti, se proto celého projektu zúčastnil spolek "Sdružení obyvatel Velkého Rybníka a Ruprechtova", jehož členové i celé hřiště postavili. Dodavatelská firma dětského hřiště, vzešlá z výběrového řízení, proto vyslala na vlastní realizaci hřiště pouze šéfmontéra a všechny práce na stavbě hřiště tak provedli členové spolku. Chtěl bych touto cestou jmenovitě poděkovat Zdeňkovi Mrázkovi, Radkovi Pěnkavovi, Honzovi Zábranskému a Vaškovi Pěnkavovi, kteří obětovali dva dny své dovolené stavbě dětského hřiště. Pánové smekám a děkuji.

Zdeněk Janský, místostarosta města