Kvalita vody

Kontrola kvality vody

Další informace najdete na stránkách Krajské hygienické stanice.

O experimentu hubení sinic ultrazvukem na Velkém Rybníku se můžete dočíst ve článku Ultrazvuk hubí na Velkém Rybníku sinice.